Båda sommartennisveckorna fulltecknade

Även i år är trycket till vår sommartennis högt. Båda perioder är nu fulltecknade.