Jenny Jiserup

Bokningsboom

Rådande restriktioner har i coronapandemins svallvågor fått konsekvenser även hos Lomma TF. Många stannar hemma och tävlingar på junior och seniornivå är inställda eller framskjutna. Dessa parametrar kombinerade med den ovanliga ekvationen låg prisbild/fina/tillgängliga banor har lett till att bokningsgraden för närvarande är betydligt högre än normalt. Att vi dessutom kan erbjuda två extra fina […]

Read the article →

Verksamheten framåt – nya beslut

Vi vill först och främst meddela att vi fortsätter erbjuda träning som vanligt. Vi är noga med att följa förbudet mot allmänna sammankomster för fler än 50 personer vilket inte omfattar träningsverksamheten och vi följer i övrigt myndigheternas rekommendationer. Det innebär att vi ställer in årets banöppning, ett tråkigt men nödvändigt beslut under de omständigheter […]

Read the article →