Årsmöte 2019

Vid årsmötet den 20 maj valdes följande styrelse.

Organisation