Tränarna i fokus

Vi vill förstås att de barn som går i Lomma TF.s tennisskola varje vecka, ska älska sin tennis. Vilka är det då  som ska framkalla denna känsla? Jo, det är förstås tränarna som gör ett stort jobb med klubbens barn, från de som nyligen har börjat till de som har hållit på med tennis ett tag. En eloge till er alla! Det så kallade Tränarlyftet ska slipa träningen ytterligare. Tanken är att våra duktiga tränare ska få en än mer stabil grund att stå på.  Anton Appelgren, till  vardags anställd tränare i Åkarp Burlöv TK är den som håller i trådarna. Den 29 oktober genomförde han den första tränarutbildningen. De sex deltagarna fick lära sig anpassad slagteknik och rörelseteknik för åldrarna 4-12 år och fick tips på olika teknikövningar.  Datum för nästa utbildning är satt till lördagen den 5 december kl 10-12.
Lomma TF arrangerar projektet Tränalyftet i samarbete med ÅBTK och med hjälp av Sparbanksstiftelsen Skåne.

Lämna ett svar