LTF:s tennisskola

stegbollar-3

Vi följer Svenska Tennisförbundets riktlinjer och tillämpar konceptet som kallas Play & Stay. Det innebär att barnen spelar på anpassade banor med anpassad utrustning. På så sätt introducerar vi tennisen på ett lättsamt och lekfullt sätt. En ålders- och nivåanpassad boll är viktig för att inlärningsprocessen ska bli optimal. Börjar man för tidigt med hårda bollar hämmar man sin utveckling och riskerar att lära sig tennis på fel sätt. Tennis blir roligt och lätt om man använder rätt typ av boll men minst lika viktigt är banans storlek. Spelar man på för stor plan utvecklar man inte taktiken som är en viktig del av spelet. Dessutom slutar många på grund av att tennis blir för svårt vid spel på för stor plan. Videosekvensen nedan ger en introduktion till konceptet.

Vi erbjuder tre tennisnivåer innan klivet mot hård boll tas. Dessa är mini-midi-maxi och introduceras nedan. Steget  efter maxi benämner vi  Juniortennis och då spelar man med hårda bollar.

Minitennis
Rekommenderad ålder: ca 6-8 år (född senast 2015)

DSC_0283
I minitennis spelar barnen med varandra och med tränare. Vårt fokus är mycket lek både med och utan boll. Minitennis spelas på en yta stor som en 1/4-dels tennisplan. Mitt på planen finns ett litet nät på en halv meters höjd.  Vi använder en skumboll som är 75 procent mjukare än en vanlig tennisboll, vilket underlättar teknikträningen och gör det lättare för barnen att till slut kunna spela bollen mellan varandra. Vi förbereder barnen för miditennis över stort nät och lägger fokus på balans, koordination och rörlighet. Barnen ska få upp intresset för tennis och trivas i sin grupp. Det är därför viktigt att varje barn lär sig umgås med och respektera andra barn i gruppen.

Miditennis
Rekommenderad ålder: ca 8-10 år

DSC_0405
I miditennis spelar man med indragen baslinje och en tennisboll som är 50 procent mjukare än en vanlig boll. Vi förbereder barnen för att kunna ta nästa kliv upp mot maxiboll på fullstor bana och lägger fokus på balans, koordination och rörlighet. Vi lär oss att ”springa, hoppa och kasta”. Barnet ska få kunskap och bli nyfiken på att spela alla tennisens slag (serve, volley, forehand och backhand). Målet är att spelaren ska kunna köra ett längre rally med en tränare växlande forehand och backhand. Barnen ska få upp intresset för tennis och trivas i sin grupp. Det är därför viktigt att varje barn lär sig umgås med och respektera andra barn i gruppen.

Maxitennis
Rekommenderad ålder: ca 10-13 år

Midi maxi grupp Sommartennis
I maxitennis spelar man på stor plan men med en tennisboll som är 25 % mjukare än en vanlig boll. Maxitennis är en bra boll då den inte går riktigt lika snabbt som en vanlig boll. Det är ett bra steg mellan miditennis och juniortennis med hård boll. Barnet ska få kunskap och bli nyfiken på att spela alla tennisens slag (serve, volley, forehand och backhand). Vi lägger fokus på balans, koordination och rörlighet, lär oss att ”springa, hoppa och kasta” samt utvecklar snabbhet, styrka, rörlighet och uthållighet. Målet är att spelaren ska kunna köra en längre slagserie med en tränare växlande forehand och backhand. Barnen ska få upp intresset för tennis och trivas i sin grupp. Det är därför viktigt att varje barn lär sig umgås med och respektera andra barn i gruppen.

Juniortennis
Rekommenderad ålder: ca 13-18 år

tennis-ball-1162631_960_720
Juniortennis spelas med vanlig tennisboll på fullstor bana. Vi utvecklar snabbhet, styrka, rörlighet och uthållighet och lär oss att ”springa, hoppa och kasta”. Målet är att spelaren ska kunna köra en längre slagserie med en tränare växlande forehand och backhand. Spelaren får träffa nya kompisar och ska trivas i sin grupp.

Vid träning två gånger i veckan
Vi rekommenderar alla men framförallt de barn och ungdomar som tränar hos oss två gånger i veckan att spela spontant med mamma, pappa, syskon eller kompisar samt att ställa upp i någon eller några SO TOUR-tävlingar alternativt sanktionerade tävlingar. Tränarledd träning, spontanspel, tävling och inte att förglömma annan fysisk aktivitet såsom annan idrott, går hand i hand om man vill nå en optimal utveckling som tennisspelare och för att undvika skador.
Det är kul och lärorikt att tävla i tennis om tävlandet sker på barnets villkor och på rätt nivå. För många är det en sporre att i matchsituation, få testa det man lärt sig på träningen och i spontanspelet. Ditt stöd som förälder är i det här sammanhanget ovärderligt och just därför är det extra viktigt att Du agerar på rätt sätt. Klicka här för att läsa vår Föräldraguide som kan vara en vägledning in i Ditt barns tävlande.

00

Sist men inte minst…
”Barn- och ungdomsidrott ska utgå ifrån barnets intressen och behov. Leken, glädjen och lusten att röra sig ska sättas i första rummet.” RF

Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet…
Vi stödjer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn och ungdomar.

För att stimulera ett livslångt idrottsintresse ska vi erbjuda barnen möjligheter att pröva på flera idrotter… Forskning visar att en allsidig motorisk träning i unga år har en positiv inverkan på idrottsprestationerna senare i livet. Barn mår bra av och bör därför uppmuntras att utöva flera idrotter, inte tvingas att välja på grund av utifrån riktade krav.” utdrag ur RFs dokument Idrotten vill.

 … och vill verka för en demokratisk idrott som omfamnar alla som vill delta i vår verksamhet och som stödjer vår värdegrund.

”Idrottsrörelsen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö.” utdrag ur RFs dokumet Idrotten vill.