Författararkiv: Jenny Jiserup

Några påminnelser som berör verksamheten HT22

Vänligen notera följande framåt:

  • Lördag 10 december inbjuder vi till luciatennis i hallen och då är all ordinarie träning inställd.
  • I det fall en planerad utbildningsdag sammanfaller med en träningsdag kan träningen den aktuella dagen komma att falla bort.
  • Terminens sista träningsvecka är vecka 50. Vårterminen startar vecka 2.

Ser över lösningar för fler deltagartillfällen

Intresset för höstens träningar är fortsatt stort. Vår ambition är att hitta lämpliga träningstider/grupper till alla som vill börja/önskar utöka sin befintliga träning med fler pass. Höstens schema är därför fortfarande under konstruktion och uppdateringar sker kontinuerligt. Träningstider som redan är kommunicerade alternativt löper vidare i enlighet med vårterminens schema gäller.

Höstens träningsschema på G

Vecka 36 är alla tennisskoleelever och vuxendeltagare välkomna till en ny tennistermin. Schema och övrig info mailas ut till alla deltagare inom kort. För dig som deltog i träningsverksamheten under vårterminen är det samma träningstid som gäller i höst – om inget annat meddelas. Träningsstarten sker utomhus på grusbanorna. Om vi inte kan träna ute har vi tillgång till hallen.