Uppehåll i den ordinarie träningen 30/4-1/5

Vi påminner om träningsuppehållet 30/4 och 1/5. Träningsuppehållet avser den ordinarie träningsverksamheten.