Lördag 27:e november träningsfri dag

Vi påminner om att all träning är inställd 27 november eftersom vi då arrangerar en utbildningsdag för tränarstyrkan i hallen.