Interna riktlinjer med anledning av ökad smittspridning

På grund av den ökade smittspridningen av covid-19 har vi tagit beslutet att återinföra interna riktlinjer i verksamheten. Under rådande omständigheter är vi övertygade om att alla har förståelse för att vi med kort varsel kan behöva ställa in träningstillfällen/slå ihop träningsgrupper.

Detta gäller:
1. Vi tänker alla på att hålla distans och undvika fysisk kontakt.
2. Vi vädjar till personer som känner sig sjuka eller uppvisar symtom (även milda) som passar in på coronaviruset att inte träna.
3. Håll avstånd i den trånga korridoren in till banorna.
4. Duscha/byt om hemma.
5. Anhöriga lämnar/hämtar utanför hallen.
6. Vi uppmanar våra medlemmar att ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.
7. Lomma TF förbehåller sig rätten att ställa in träningen vid behov.