21/1 träningsfri dag

Lördag 21/1 arrangerar LTF i samarbete med Fair Play TK en utbildningsdag för tränarstyrkan i hallen. All träning är inställd den dagen.