Tränarlyftet med hjälp av Sparbanksstiftelsen Skåne

Lomma Tennisförening
Box 107
23422 LommaPetter Swedmark
2015-05-11

Betr. Er projektansökan V-15-0262

Gratulerar! På uppdrag av styrelsen för Sparbanksstiftelsen Skåne får jag härmed meddela att Stiftelsen beviljat er ansökan om anslag för ert projekt

Tränarlyftet med 9 000 kronor
Det beviljade anslaget får endast användas på det sätt det beskrivs i ansökan och skall tas i anspråk inom 12 månader från beslutsdatum 2015-05-11. Om Stiftelsens anslag enbart innebär en delfinansiering förutsätter en utbetalning från oss att projektet blivit fullfinansierat, i annat fall uppmanas ni ta kontakt med oss.

Utbetalning av anslaget sker när ni skickat in utbetalningsrekvisition som ni hittar på Min sida. Genom inlämnande av denna rekvisition förbinder ni er att iaktta de förutsättningar som vi uppställt för anslagets ianspråktagande. Observera också att registreringsbevis för mottagare av anslag samt bevis om behörig firmatecknare måste bifogas som pdf-filer i systemet tillsammans med utbetalningsrekvisition.

Avvikelse från ovan villkor kan medföra att anslaget är förfallet och kan återkrävas.

När projektet är genomfört ska ni lämna in slutrapport som finns på Min sida. Slutrapportering av projekt ska göras inom ett år från beviljande av anslaget. Skulle projektet ej vara avslutat vid detta datum lämnar ni ändå in rapport och kommer sedan att få ytterligare ett rapporteringstillfälle för slutrapport på Min sida.

Stiftelsens Revisorer kan komma att begära stickprovskontroller avseende verifikationer och detaljerad ekonomisk rapport varför vi vill uppmana er att ha en noggrann ekonomisk kontroll av ert projekt.

Lycka till med ert projekt och hör gärna av er till oss med foton och information om hur det går. Vi publicerar gärna goda exempel på vår hemsida.
SPARBANKSSTIFTELSEN SKÅNE
Sanne Mårtensson

Verkställande tjänsteman

Sparbanksstiftelsen Skåne
Postadress: Box 4003, 2013 11 Malmö. Besöksadress: Lilla Nygatan 7.
Tel: 040-20 64 50. Fax 040-20 64 60 Org.nr: 846004-7585
Hemsida: www.sparbanksstiftelsenskane.se

 

 

Ansökan i sin helhet: Lomma TF Sparbanksstiftelsen 2015-03-25