Nya Tävlingsformer

Nya tävlingsformer för barn och ungdom fr.o.m. hösten 2015 .
Upplevelser av ranking- och tävlingshets inom tennisen har länge varit ett omdiskuterat ämne. Svenska Tennisförbundets styrelse tillsatte under hösten 2013 en projektgrupp för att se över tävlingstennisen. Arbetet presenterades på tennisförbundets årsmöte i april 2014.

Sammanfattning.
– Det spelas väldigt många ojämna tennismatcher idag som varken ger vinnaren eller förloraren så mycket.
– De som börjar tidigt får enorma fördelar med dagens system. De vinner mycket och får spela fler matcher. Medan de som inte börjat spela i så tidig ålder och kanske håller på med flera idrotter, ofta bara får spela en match.
– Direktutslagning i lägre åldrar stämmer inte överrens med svensk idrotts värdegrund.
– Det är svårt att börja tävla om ”man inte varit med från början”.
– I storstäderna blir tävlingarna ofta väldigt utdragna.
– Rankingen är i många fall en stressande faktor för spelarna.
– Födelsedatumet spelar en väldigt stor.

Ovanstående slutsatser har lett fram till ett antal förändringar:
1) Obligatoriskt poolspel i klasser för 11 år och yngre.
2) A, B, C-klasser i alla tävlingar 12-13 år.
3) Satsning på födelserelaterat tävlande i spelperioder.
4) Höjd tennispoängsålder till 14 år.

Målsättningarna med förändringarna är:
– Fler vinnare
– Fler spelare som får spela mer tennis
– Fler jämna matcher
– Ett system där födelsedatumet ska ha mindre betydelse
– Kortare tävlingar
– Bättre tennis
– Mindre stress och mer lekfullhet

Svenska tennisförbundets styrelse beslutade under 2014 att anta gruppens förslag och genomförandet
påbörjas under hösten 2015.

Väl mött på tennisbanan!

(Dokument från Svenska Tennisförbundet)