Tennis-kalendern

Hemsidan är nu uppdaterad med en fullspäckad kalender. I denna hittar du information om träningstider, lov, ickedagar, matcher, evenemang och annat som händer inom det närmaste året. Den kommer att uppdateras successivt framöver. Många tider redovisas som preliminära och finns där för att ge en uppfattning om vad som gäller under tillfället. Tiderna kommer att uppdateras när tillfället närmar sig.